__Credelio__ </br> Lotilaner </br> För behandling av lopp- och fästinginfektioner hos hundar och katter.

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Credelio tuggtablett ](http://fass.se/LIF/result?query=credelio&userType=2 "Credelio tuggtablett")