Produkter och service

Vi har under decennier kontinuerligt bidragit till djurhälsa, produktivitet och livsmedelssäkerhet

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur

Elanco hjälper veterinärer och djurägare att hjälpa sällskapsdjur till ett längre och friskare liv. Vår vision är att leverera produkter som förebygger och behandlar sjukdom vilka ökar veterinärens behandlingsmöjligheter och förbättrar livskvaliteten hos våra sällskapsdjur.

PRODUKTER
Nötkreatur

Nötkreatur

Med fokus på nötkreaturens hälsa och välbefinnande har Elanco strävat efter att optimera produktionen genom innovativa produkter och tjänster i samarbete med producenter och veterinärer.

PRODUKTER
Fjäderfä

Fjäderfä

Elanco har i mer än 50 år levererat innovativa lösningar till fjäderfäindustrin och har därigenom blivit experter inom tarmhälsa. Elanco stöder de nordiska fjäderfäproducenterna med innovation, teknisk support och expertanalyser vilka genom en god tarmhälsa hos djuren kan producera homogena besättningar.

PRODUKTER
Svin

Svin

Elanco har ett helhetsperspektiv på hantering av sjukdomar och hälsa hos besättningarna. Vi erbjuder lösningar som kan förebygga eller behandla sjukdomar som påverkar grisarnas hälsa och välbefinnande. Detta bidrar till en ekonomisk och hållbar livsmedelsproduktion.

PRODUKTER