Socialt ansvar

Vi förbinder oss att tillsammans med våra kunder öka kunskapen om den globala livsmedelssäkerheten och stötta bandet mellan människor och djur. Vi ställer på ideell grund vår tid och våra resurser till förfogande i lokalsamhällen runt om i världen. ### Elancos anställda bidrar med ideellt socialt arbete i norden. Varje år ägnar Elanco en dag åt ideellt arbete i lokalsamhället. Detta initiativ kallas ”Global day of Purpose” och är ett av de största företagsorganiserade volontärprogrammen i världen. I över 65 länder rycker Elancos anställda ut i lokalsamhället för att hjälpa till med olika uppgifter. Det kan vara upprustning av bostäder, insamling av mat eller renovering av byggnader för familjer i nöd eller djuromsorg. I Norden har vi de senaste åren i besökt äldreboenden och bland annat möjliggjort promenader för de boende, ibland har våra egna hundar har fått följa med. Vi har målat om och städat hos föreningar med ungdomsverksamhet och vi har städat på katthem som bedriver en ideell verksamhet för hemlösa katter. Alla medarbetare får betalt en halv dag per kvartal av Elanco för att utföra socialt arbete i närmiljön. ### Elanco stöttar bandet mellan människor och djur ![SOCIALT ANSVAR ISA Puppy IMG 0939](https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/11a34579-482e-01ac-a596-7a195b0800dc/80a3531f-a84a-4040-b040-a782ff735a96/SOCIALT_ANSVAR___ISA_Puppy_IMG_0939.jfif) Elanco stödjer projekt som möjliggör för människor med funktionsnedsättning att få större oberoende, självförtroende och glädje. Det gäller både globalt och lokalt, till exempel genom Isa – ”vår” servicehund: • Servicehundar från Netherlands Foundation Assistance Dog är utbildade för att hjälpa människor med nedsatt rörlighet och personer med epilepsi. • Hundarnas utbildning är kostsam och tar flera år. • Elanco Benelux och Norden har valt att sponsra hela Isas utbildningsförlopp. ### Elanco ökar kunskapen om den globala livsmedelssäkerheten Världens befolkning förväntas överstiga 9 miljarder år 2050. Experter uppskattar att 70 % mer livsmedel behöver produceras för att möta den stigande efterfrågan. Med en växande befolkning följer samtidigt kraven på säkra livsmedel producerade med färre resurser. Vi deltar i dag i projekt som har som mål att • Stoppa svälten och förbättra livsmedelssäkerheten genom [ENOUGH Movement](http://www.enoughmovement.com/ "ENOUGH Movement"), en global sammanslutning som arbetar för att säkra tillgången till näringsriktiga och prismässigt överkomliga livsmedel för alla i dag och i framtiden. • Hjälpa familjer ur svält genom samarbete med [Heifer International:s projekt](http://www.heifer.org/partners/partnerhighlights/elanco/index.html "Heifer International:s projekt") i Asien och Afrika.


EU ENOUGH-rapporten

EU ENOUGH-rapporten

Dimensioner på livsmedelssäkerhet i Europa

Läs rapporten

Livsmedelssäkerhet i Europa

Livsmedelssäkerhet i Europa

Ramiro Cabral, Executive VP - Elanco International talar om livsmedelssäkerhet i Europa

Se video

ENOUGH

ENOUGH

Vår vision om en livsmedelssäkrare värld.

Se video