__Flubenol vet__ </br> Flubendazol </br> Kan köpes utan recept på apoteket

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Flubenol vet. oral pasta ](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19930507000013 "Flubenol Vet. oral pasta")