FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

__Hemicell HT__ </br> Hemicell är ett patenterat enzym, som blandas direkt i fodret åt slaktkycklingar för bättre energiutnyttjande. Hemicell används för att reducera mängden beta-mannaner, en sorts fibrer som delvis hämmar näringsutnyttjandet och som återfinns i flera vegetabiliska foderingredienser till slaktkyckling. Hemicell verkar genom att förhindra en foderinducerad immunrespons mot dessa fibrer.

__Ytterligare produktinformation__ </br> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/11a34579-482e-01ac-a596-7a195b0800dc/f5b580ce-5579-48e1-afde-c578d31a56f1/Hemicell_Produktprofil.pdf">Product profile </a><br> <a href="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/11a34579-482e-01ac-a596-7a195b0800dc/f69343c5-3a3e-4fd6-b7d5-e29c202fc768/00027_12_2018_HEMI_BROCHURE_BROILERS_ENG_final.pdf">Hemicell HT Brochure</a>