__Milbemax vet.__ </br> Milbemycinoxim, prazikvantel </br> Med Milbemax kan du behandla din hund/katt med en engångsdos mot blandinfektioner med vanligt förekommande inälvsmask. Milbemax kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. </br> Kan köpas utan recept på apoteket </br> __[Klicka här och läs mer om Milbemax](https://www.milbemax.se "Klicka här och läs mere om Milbemax")__

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Milbemax vet. tablett](http://www.fass.se/LIF/result?query=milbemax&userType=1 "Milbemax Vet. tablett") </br> [Milbemax vet. tuggtablett](http://www.fass.se/LIF/result?query=milbemax&userType=1 "Milbemax Vet. tuggtablett")