RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
FRIHANDELSPRODUKTER

__Tylan vet__ </br> Tylosinfosfat

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Tylan vet., injektionsvätska, 200 mg/ml](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19670825000011&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=407 "Tylan Vet., injektionsvätska, 200 mg/ml")