__Onsior__ </br> Robenacoxib

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Onsior tablett](http://www.fass.se/LIF/result?query=onsior&userType=1 "Onsior tablett") </br> [Onsior injektionsvätska, lösning](http://www.fass.se/LIF/result?query=onsior&userType=1 "Onsior injektionsvätska, lösning")