__Surolan vet.__ </br> Miconazolnitrat, polymyxin B sulfat, prednisolonacetat

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Surolan vet örondroppar/kutan suspension ](http://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19930528000030 "Surolan Vet örondroppar/kutan suspension")